Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Förberedelse, rening och användning av fettsyra-innehållande liposomer
 
Click here for the English version

Förberedelse, rening och användning av fettsyra-innehållande liposomer

Article DOI: 10.3791/57324
February 9th, 2018

Chapters

Summary February 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Liposomer innehållande singel-kedjan amphiphiles, uppvisar särskilt fettsyror, distinkta egenskaper jämfört med de som innehåller diacylphospholipids på grund av enda kedja amphiphiles unika kemiska egenskaper. Här beskriver vi tekniker för förberedelse, rening och användning av liposomer består i del eller hela dessa amphiphiles.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter