Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Laser Capture lokalt av högt rent trabekelverket från mus ögon för gen uttryck analys
 
Click here for the English version

Laser Capture lokalt av högt rent trabekelverket från mus ögon för gen uttryck analys

Article doi: 10.3791/57576
June 3rd, 2018

Summary June 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett protokoll för en reproducerbar laser fånga lokalt (LCM) för att isolera trabekelverket (TM) för nedströms RNA analys. Förmågan att analysera förändringar i genuttryck i Översättningsminnet hjälp att förstå de bakomliggande molekylära mekanismerna för TM-relaterade ögonsjukdomar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter