Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Laser-assisted Lentiviral gen leverans till mus befruktade ägg
 
Click here for the English version

Laser-assisted Lentiviral gen leverans till mus befruktade ägg

Article DOI: 10.3791/58327-v 06:03 min November 1st, 2018
November 1st, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mus befruktade ägg och tidiga skede embryon skyddas av zona pellucida, ett glykoprotein matris som bildar en barriär mot gen leverans. I artikeln beskrivs ett protokoll för perforering av zona med laser transduce embryonala celler med lentiviral vektorer och skapa transgena möss.

Tags

Biologi fråga 141 genmodifiering XYClone laser mus befruktade ägg gen leverans musembryon lentivirus transduktion
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter