Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Växt-mikrob interaktion
 
Click here for the English version

Växt-mikrob interaktion: Transkriptionell svar av Bacillus Mycoides potatis Root exudat

Article doi: 10.3791/57606
July 2nd, 2018

Summary July 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med det protokoll som presenteras här är att studera transcriptomic svar endosphere-isolerade Bacillus mycoides potatis rot exudat. Denna metod underlättar identifiering av viktiga bakteriella gener som är involverade i växt-mikrobinteraktioner och är i princip tillämplig på andra endophytes och växter, med mindre justeringar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter