Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Plante-mikrobe samhandling
 
Click here for the English version

Plante-mikrobe samhandling: Transcriptional svar av Bacillus Mycoides potet Root eksudater

Article doi: 10.3791/57606
July 2nd, 2018

Summary July 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med protokollen presenteres her er å studere transcriptomic svaret av endosphere-isolert Bacillus mycoides potet root eksudater. Denne metoden muliggjør identifikasjon av viktige bakteriell gener involvert i anlegget-mikrobe interaksjoner og er i prinsippet gjelder for andre endophytes og planter, med mindre justeringer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter