Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Protokoll för testning av romanen insektsbekämpning kemier mygg toxicitet
 
Click here for the English version

Protokoll för testning av romanen insektsbekämpning kemier mygg toxicitet

Article DOI: 10.3791/57768-v 09:32 min February 13th, 2019
February 13th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokoll finns beskrivna för att bedöma toxiciteten av kemiska sammansättningar omogna och vuxna mygg för utveckling som nya klasser av larvicides, adulticides och endektocider. Protokollen aktivera hög genomströmning tester av flera kemiska sammansättningar på enpunkts-dos och efterföljande utvärdering via dos svar assay att bestämma toxicitet vid kontakt eller via förtäring.

Transcript

Tags

Biologi fråga 144 mygga Aedes aegypti Anopheles gambiae Culex quinquefasciatus larvicide adulticid endectocide bioassay toxicitet LC50
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter