Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In Vitro Fokken van Solitaire bijen
 
Click here for the English version

In Vitro Fokken van Solitaire bijen: een instrument voor de beoordeling van larvale risicofactoren

Article DOI: 10.3791/57876
July 16th, 2018

Chapters

Summary July 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fungicide sprays op tweezaadlobbige planten kunnen Solitaire bijen aan hoge concentraties van stuifmeel overgedragen fungicide residuen blootstellen. Met behulp van laboratorium gebaseerde experimenten waarbij in vitro-gefokte bijen larven, deze studie onderzoekt de interactieve effecten van de consumptie van fungicide-behandelde stuifmeel afkomstig van planten van de host en niet-host.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter