Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

En anaerob Biosensor analysen for påvisning av kvikksølv og kadmium
 
Click here for the English version

En anaerob Biosensor analysen for påvisning av kvikksølv og kadmium

Article DOI: 10.3791/58324-v
December 17th, 2018

Chapters

Summary December 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å bruke en anaerob hele celle mikrobiell biosensor for å vurdere hvordan ulike miljømessige variabler påvirker biotilgjengeligheten av Hg og Cd for bakterier i anoksisk miljøer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter