Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bruker FishSim animasjon verktøyene til å undersøke fisk atferd
 
Click here for the English version

Bruker FishSim animasjon verktøyene til å undersøke fisk atferd: en Case Study på kompis-valget kopiering Sailfin Mollies

Article doi: 10.3791/58435
November 8th, 2018

Summary November 8th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med romanen FishSim animasjon verktøyene, presenterer vi en protokoll for ikke-invasiv visuelle manipulering av offentlig informasjon i forbindelse med kompis-valget kopiering sailfin mollies. FishSim Animasjon Toolchain gir en lett-å-bruke rammeverk for design, animasjon og presentasjon av dataanimert fisk stimuli i atferdsmessige eksperimenter med live-test fisk.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter