Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ett Ex Vivo vävnadsodling modell för fibrovaskulär komplikationer i proliferativ diabetesretinopati
 

Ett Ex Vivo vävnadsodling modell för fibrovaskulär komplikationer i proliferativ diabetesretinopati

Article doi: 10.3791/59090
January 25th, 2019

Summary January 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att studera patofysiologin av proliferativ diabetesretinopati med patientderiverade, kirurgiskt utskurna, fibrovaskulär vävnader för tredimensionella infödda karakterisering och ex vivo vävnadskultur. Detta ex vivo kultur modell är också mottaglig för att testa eller utveckla nya behandlingar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter