Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beyin Yapılarının Üç Boyutlu Şekil Modellemesi ve Analizi
 
Click here for the English version

Beyin Yapılarının Üç Boyutlu Şekil Modellemesi ve Analizi

Article DOI: 10.3791/59172-v 05:33 min
November 14th, 2019

Chapters

Summary November 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Açık yazılım kullanarak görüntü bölümlemesi ve otomatik bir modelleme paketi kullanarak daha fazla grup-bilge şekil analizi de dahil olmak üzere beyin yapıları üzerinde şekil analizi için yarı otomatik bir protokol sıyoruz. Burada, beyin MR görüntülerinden hipokampal segmentasyon ile 3D şekil analizi protokolünün her adımını gösteriyoruz.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter