Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

Sekonder Bakteriyel Pnömoni Murine Modelleri için Hassas Patojen Dağıtım ve Kurtarma Sistemi
 
Click here for the English version

Sekonder Bakteriyel Pnömoni Murine Modelleri için Hassas Patojen Dağıtım ve Kurtarma Sistemi

Article DOI: 10.3791/59566-v 13:45 min
September 21st, 2019

Chapters

Summary September 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, alt solunum yollarında non-invaziv aşılama yolu sağlayarak ikincil bakteriyel pnömoni çalışmalarını iyileştirmek için yöntemler sunmakta ve ardından patojen kurtarma ve transkript analizini sayılmaktadır. Bu işlemler tekrarlanabilir ve kanüller, kılavuz teller veya fiber optik kablolar gibi özel ekipmanlar olmadan gerçekleştirilebilir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter