Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ett in vitro-protokoll för utvärdering av mikroRNA nivåer, funktioner och associerade målgener i tumörceller
 

Ett in vitro-protokoll för utvärdering av mikroRNA nivåer, funktioner och associerade målgener i tumörceller

Article doi: 10.3791/59628
May 21st, 2019

Summary May 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll använder en sond-baserade realtid polymeras kedjereaktion (PCR), en sulforodamin B (SRB) assay, 3 ' oöversatta regioner (3 ' utr) kloning, och en luciferas analys för att kontrollera målgener av en Mirna av intresse och att förstå funktionerna i mirnas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter