Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

ST-segment yükselme miyokard Infarktüsünde Kardiyokoruma için Lakdamak zenginleştirilmiş kan ile postconditioning
 

ST-segment yükselme miyokard Infarktüsünde Kardiyokoruma için Lakdamak zenginleştirilmiş kan ile postconditioning

Article doi: 10.3791/59672
May 28th, 2019

Summary May 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, kardiyokoruma için yeni bir yaklaşım olan lakdamak zenginleştirilmiş kan ile ARDKOŞULLAMANIN için bir protokol sunuyoruz. Bu protokol, aralıklı reperfüzyon ve laktik ringer çözeltisi zamanında koroner enjeksiyonları içerir. Bu, primer perkütan koroner müdahaleye maruz olan ST-segment yükselmesi miyokard infarktüsü hastalarına uygulanabilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter