Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Påvisning av ekstravaskulær Trypanosoma parasitter av fine Needle aspirasjon
 
Click here for the English version

Påvisning av ekstravaskulær Trypanosoma parasitter av fine Needle aspirasjon

Article DOI: 10.3791/59798-v
August 7th, 2019

Chapters

Summary August 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fin nål aspirasjon er en teknikk, der cellene er Hentet fra en lesjon eller organ ved hjelp av en tynn nål. Pustende materialet er smurt, beiset og undersøkt under et mikroskop for diagnose eller brukes til molekylærbiologi, flowcytometri eller in vitro analyse. Det er billig, enkel, rask og forårsaker minimale traumer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter