Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Hög densitet DNA och RNA mikromatriser-photolithographic syntes, hybridisering och beredning av stora nukleinsyra bibliotek
 
Click here for the English version

Hög densitet DNA och RNA mikromatriser-photolithographic syntes, hybridisering och beredning av stora nukleinsyra bibliotek

Article DOI: 10.3791/59936-v
August 12th, 2019

Chapters

Summary August 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denna artikel presenterar vi och diskuterar nya utvecklingar i syntes och tillämpningar av nukleinsyremikromatriser fabricerade in situ. Närmare bestämt visar vi hur protokollen för DNA-syntes kan utökas till RNA och hur mikromatriser kan användas för att skapa hämtningsbara nukleinsyrebibliotek.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter