Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bearbetning embryo, äggskal, och svamp kultur för scanning elektronmikroskopi
 
Click here for the English version

Bearbetning embryo, äggskal, och svamp kultur för scanning elektronmikroskopi

Article doi: 10.3791/60018
August 16th, 2019

Summary August 16th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi detaljerade bearbetnings protokoll för avbildning av känsliga vävnadsprov med hjälp av scanningelektronmikroskopi (SEM). Tre olika bearbetningsmetoder, nämligen, hexametyldisilazana (HMDS) kemisk torkning, enkel lufttorkning, och kritisk punkt torkning beskrivs för beredning av styv äggskal, embryon i tidiga utvecklingsstadier, och svamp kulturer respektive.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter