Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Jon mobilitet-masspektrometri tekniker för att bestämma strukturen och mekanismerna för metall Jon igenkänning och redox aktivitet av metall bindning Oligopeptides
 
Click here for the English version

Jon mobilitet-masspektrometri tekniker för att bestämma strukturen och mekanismerna för metall Jon igenkänning och redox aktivitet av metall bindning Oligopeptides

Article DOI: 10.3791/60102-v
September 7th, 2019

Chapters

Summary September 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Jon mobilitet-masspektrometri och molekylära modelleringstekniker kan karakterisera den selektiva metallkelaterande prestandan hos designade metallbindande peptider och den kopparbindande peptiden methanobactin. Utveckla nya klasser av metallkelerande peptider kommer att bidra till att leda till Therapeutics för sjukdomar som förknippas med metall Jon obalans.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter