Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Intratekal tillförsel av antisense Oligonukleotides i råtta centralanervsystemet
 
Click here for the English version

Intratekal tillförsel av antisense Oligonukleotides i råtta centralanervsystemet

Article doi: 10.3791/60274
October 29th, 2019

Summary October 29th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en metod för att leverera läkemedel till råtta centralanervsystemet genom att implantera en kateter i ländryggen intratekala utrymmet i ryggraden. Vi fokuserar på leverans av antisense oligonukleotides, även om denna metod är lämplig för leverans av andra terapeutiska modaliteter också.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter