Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Studere trippel negativ brystkreft ved hjelp ortotopisk brystkreft modell
 
Click here for the English version

Studere trippel negativ brystkreft ved hjelp ortotopisk brystkreft modell

Article DOI: 10.3791/60316-v
March 20th, 2020

Chapters

Summary March 20th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette arbeidet forhåndsinnpeker en avansert protokoll for å nøyaktig vurdere tumorlasting ved påvisning av grønt fluorescerende protein og bioluminescenssignaler samt integrering av kvantitativ molekylær deteksjonsteknikk.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter