Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Stereologisk estimering av kolinerge fiberlengde i nucleus basalis av Meynert av mushjernen
 
Click here for the English version

Stereologisk estimering av kolinerge fiberlengde i nucleus basalis av Meynert av mushjernen

Article DOI: 10.3791/60405-v 09:15 min February 5th, 2020
February 5th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuronal fiber lengde innenfor en tredimensjonal struktur av en hjerneregion er en pålitelig parameter for å kvantifisere spesifikk nevronal strukturell integritet eller degenerasjon. Denne artikkelen beskriver en stereologisk kvantifiseringsmetode for å måle kolinerge fiberlengde innenfor kjernen basalis av Meynert hos mus som et eksempel.

Tags

Nevrovitenskap Utgave 156 kolin acetyltransferase (ChAT) kjerne basalis av Meynert (NBM) immunohistochemistry (IHC) stereologi fiberlengde romball
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter