Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Fare Beyninin Meynert'in Nükleus Bazalisinde Kolinerjik Lif Uzunluğunun Stereoolojik Tahmini
 
Click here for the English version

Fare Beyninin Meynert'in Nükleus Bazalisinde Kolinerjik Lif Uzunluğunun Stereoolojik Tahmini

Article DOI: 10.3791/60405-v 09:15 min February 5th, 2020
February 5th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bir beyin bölgesinin üç boyutlu yapısı içinde nöronal lif uzunluğu belirli nöronal yapısal bütünlüğü veya dejenerasyon ölçmek için güvenilir bir parametredir. Bu makalede, farelerde Meynert'in çekirdek bazalisi içindeki kolinerjik lif uzunluğunu ölçmek için stereoolojik bir niceliksel leştirme yöntemi örnek olarak açıklanır.

Tags

Nörobilim Sayı 156 kolin asetiltransferaz (ChAT) Meynert çekirdek bazalisi (NBM) immünohistokimya (IHC) stereoloji lif uzunluğu uzay topu
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter