Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

En mikrobølgeovn-assistert direkte heteroarylation av ketoner ved hjelp av transition metal katalysis
 
Click here for the English version

En mikrobølgeovn-assistert direkte heteroarylation av ketoner ved hjelp av transition metal katalysis

Article DOI: 10.3791/60441-v 07:06 min February 16th, 2020
February 16th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heteroaryl forbindelser er viktige molekyler som brukes i organisk syntese, medisinsk og biologisk kjemi. En mikrobølgeassistert heteroarylation ved hjelp av palladium katalysis gir en rask og effektiv metode for å feste heteroaryl moieties direkte til keton substrater.

Transcript

Tags

Kjemi Utgave 156 mikrobølgebestråling overgangsmetallkatalys organisk syntese heteroarylation keton palladium
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter