Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.

Tükenme Yöntemi Kullanılarak Çözelti Dağılmış İnorganik Nano partiküller üzerine Kısa Peptit Adsorpsiyon Çalışması
 
Click here for the English version

Tükenme Yöntemi Kullanılarak Çözelti Dağılmış İnorganik Nano partiküller üzerine Kısa Peptit Adsorpsiyon Çalışması

Article DOI: 10.3791/60526-v 09:43 min April 11th, 2020
April 11th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biyomolekül-inorganik solid faz etkileşimini kavramanın ilk adımı, adsorpsiyon izamları oluşturularak değerlendirilebilecek temel fizikokimyasal sabitleri ortaya çıkarmaktır. Sıvı fazdan adsorpsiyon kinetik, yüzey kapasitesi, pH ve rekabetçi adsorpsiyon ile sınırlıdır, hepsi bir adsorpsiyon deneyi ayarlamadan önce dikkatli bir şekilde dikkate alınmalıdır.

Tags

Kimya Sayı 158 titanyum dioksit anataz nano tanecikleri peptid adsorpsiyon adsorpsiyon modeli
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter