Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Het meten van Erythroocyte Complement Receptor 1 met behulp van Flow Cytometrie
 

Het meten van Erythroocyte Complement Receptor 1 met behulp van Flow Cytometrie

Article doi: 10.3791/60810
May 19th, 2020 Usage Statistics

Summary May 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Het doel van deze methode is om de CR1-dichtheid in de erytrocyten van elk onderwerp te bepalen door te vergelijken met drie proefpersonen waarvan de erytrocyten CR1-dichtheid bekend is. De methode maakt gebruik van flow cytometrie na immunostaining van de erytrocyten van de proefpersonen door een anti-CR1 monoklonale antilichaam gekoppeld aan een versterkt systeem met behulp van fycoerythrin (PE).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter