Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Två olika Real-Time Place Preferens Paradigms använda optogenetik inom Ventral Tegmental Området för musen
 

Två olika Real-Time Place Preferens Paradigms använda optogenetik inom Ventral Tegmental Området för musen

Article doi: 10.3791/60867
February 12th, 2020

Summary February 12th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi två lättatt följa steg-för-steg-protokoll för plats preferens paradigm med optogenetik hos möss. Använda dessa två olika inställningar, preferens och undvikande beteenden kan bedömas stabilt inom samma apparat med hög rumslig och tidsmässig selektivitet, och på ett enkelt sätt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter