Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Free Access.

Kvantifiering av humus- och fulvicsyror i humatemalmar, DOC, humifierade material och humiska ämnesinnehållande kommersiella produkter
 
Click here for the English version

Kvantifiering av humus- och fulvicsyror i humatemalmar, DOC, humifierade material och humiska ämnesinnehållande kommersiella produkter

Article DOI: 10.3791/61233-v 12:55 min March 18th, 2022
March 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna metod ger en gravimetrisk kvantifiering av humusämnen (t.ex. humus- och fulvicsyror) på askfri basis, i torra och flytande material från mjuka kol (dvs. oxiderade och icke-oxiderade brunkol och subbituminösa kol), humatemalm och skiffer, torv, kompostering och handelsgödselmedel samt jordändringar.

Tags

Biokemi nummer 181 humusämnen humussyror fulvicsyror kvantifieringsmetod askfri grund gravimetrisk metod
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter