Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

Strømlinjeformet prøvetaking og dyrking av Pelagic Cosmopolitan Larvacean, Oikopleura dioica
 

Strømlinjeformet prøvetaking og dyrking av Pelagic Cosmopolitan Larvacean, Oikopleura dioica

Article doi: 10.3791/61279
June 16th, 2020

Summary June 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oikopleura dioica er en tunikatmodellorganisme innen ulike biologiområder. Vi beskriver prøvetakingsmetoder, artsidentifikasjon, kulturing oppsett, og kulturing protokoller for dyr og alge feed. Vi fremhever viktige faktorer som bidro til å styrke kultursystemet og diskutere mulige problemer og løsninger.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter