Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

CRISPR-Cas9-Medierad genomredigering i den fintrådiga Ascomycete Huntiella omanensis
 
Click here for the English version

CRISPR-Cas9-Medierad genomredigering i den fintrådiga Ascomycete Huntiella omanensis

Article DOI: 10.3791/61367-v
June 9th, 2020

Chapters

Summary June 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

CRISPR-Cas9-genomredigeringssystemet är en lättanvänd genomredigerare som har använts i modell- och icke-modellarter. Här presenterar vi en proteinbaserad version av detta system som användes för att införa en tidig stopp kodon i en parning gen av en icke-modell fintrådiga ascomycete svamp.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter