Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Biomimetisk replikering av rotoverflatemikrostruktur ved bruk av endring av myk litografi
 
Click here for the English version

Biomimetisk replikering av rotoverflatemikrostruktur ved bruk av endring av myk litografi

Article DOI: 10.3791/61437-v 05:53 min August 5th, 2020
August 5th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biomimetikk har tidligere vært brukt som et verktøy for å studere bladmikroorganismeinteraksjoner. Det finnes imidlertid ikke noe slikt verktøy for røtter. Her utvikler vi en protokoll for å danne syntetiske overflater som etterligner rotoverflatemikrostruktur for studiet av rotmiljøinteraksjoner.

Tags

Bioingeniør Utgave 162 Rot Overflate Mikrostruktur Syntetisk Biomimetisk Interaksjon
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter