Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Biomimetisk replikering av rotytans mikrostruktur med ändring av mjuk litografi
 

Biomimetisk replikering av rotytans mikrostruktur med ändring av mjuk litografi

Article doi: 10.3791/61437
August 5th, 2020 Usage Statistics

Summary August 5th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biomimetik har tidigare använts som ett verktyg för att studera bladmikroorganisminteraktioner. Det finns dock inget sådant verktyg för rötter. Här utvecklar vi ett protokoll för att bilda syntetiska ytor som efterliknar rotytans mikrostruktur för studier av root-environment interaktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter