Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

RNA interferens i akvatiske biller som et kraftig verktøy for manipulering av genuttrykk på spesifikke utviklingstidspunkter
 
Click here for the English version

RNA interferens i akvatiske biller som et kraftig verktøy for manipulering av genuttrykk på spesifikke utviklingstidspunkter

Article DOI: 10.3791/61477-v
May 29th, 2020

Chapters

Summary May 29th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

RNA-interferens er en allment anvendelig, kraftig teknikk for manipulering av genuttrykk på bestemte utviklingsstadier. Her beskriver vi de nødvendige trinnene for å implementere denne teknikken i den akvatiske dykkerboblen Thermonectus marmoratus, fra oppkjøpet av gensekvenser til knockdown av gener som påvirker struktur eller atferd.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter