Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En roman Pavlovian Fear Condition Paradigm å studere frysing og flight atferd
 
Click here for the English version

En roman Pavlovian Fear Condition Paradigm å studere frysing og flight atferd

Article DOI: 10.3791/61536-v
January 5th, 2021

Chapters

Summary January 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Defensive atferdsresponser er betinget av trusselintensitet, nærhet og kontekst av eksponering. Basert på disse faktorene utviklet vi et klassisk kondisjoneringsparadigme som fremkaller klare overganger mellom betinget frysing og flyatferd hos individuelle. Denne modellen er avgjørende for å forstå patologiene som er involvert i angst, panikk og posttraumatiske stresslidelser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter