Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Muliggjør sanntidskompensasjon i raske fotokjemiske oksidasjoner av proteiner for bestemmelse av proteintopografiendringer
 
Click here for the English version

Muliggjør sanntidskompensasjon i raske fotokjemiske oksidasjoner av proteiner for bestemmelse av proteintopografiendringer

Article DOI: 10.3791/61580
September 1st, 2020

Chapters

Summary September 1st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rask fotokjemisk oksidasjon av proteiner er en fremvoksende teknikk for strukturell karakterisering av proteiner. Ulike løsemiddeltilsetningsstoffer og ligandes har varierte hydroksylradikale scavenging egenskaper. For å sammenligne proteinstrukturen under forskjellige forhold, er sanntidskompensasjon av hydroksylradikaler generert i reaksjonen nødvendig for å normalisere reaksjonsforholdene.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter