Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En multi-cue bioreaktor for å evaluere den inflammatoriske og regenerative kapasiteten til biomaterialer under strømning og strekk
 
Click here for the English version

En multi-cue bioreaktor for å evaluere den inflammatoriske og regenerative kapasiteten til biomaterialer under strømning og strekk

Article DOI: 10.3791/61824-v
December 10th, 2020

Chapters

Summary December 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å utføre en dynamisk samkultur av menneskelige makrofager og myofibroblaster i rørformede elektrospun stillaser for å undersøke materialdrevet vevregenerering, ved hjelp av en bioreaktor som muliggjør frakobling av skjærspenning og syklisk strekk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter