Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Studera aktiviteten hos Neuropeptider och andra tillsynsmyndigheter i utsöndringssystemet hos den vuxna myggan
 
Click here for the English version

Studera aktiviteten hos Neuropeptider och andra tillsynsmyndigheter i utsöndringssystemet hos den vuxna myggan

Article DOI: 10.3791/61849-v
August 24th, 2021

Chapters

Summary August 24th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver metoder bakom Ramsay-analysen, jonselektiva mikroelektroder, scanning jonselektiv elektrodteknik (SIET) och in vitro-kontraktionsanalyser, som tillämpas för att studera det vuxna myggutsöndringssystemet, bestående av malpighiska tubuler och hindgut, för att kollektivt mäta jon- och vätskeutsöndringshastigheter, kontraktil aktivitet och transepithelial jontransport.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter