Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Skalbar isolering och rening av extracellulära vesiklar från Escherichia coli och andra bakterier
 
Click here for the English version

Skalbar isolering och rening av extracellulära vesiklar från Escherichia coli och andra bakterier

Article DOI: 10.3791/63155-v 09:56 min October 13th, 2021
October 13th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bakterier utsöndrar nanometerstora extracellulära vesiklar (EV) som bär bioaktiva biologiska molekyler. EV-forskning fokuserar på att förstå deras biogenes, roll i mikrob-mikrob- och värd-mikrobinteraktioner och sjukdomar, liksom deras potentiella terapeutiska tillämpningar. Ett arbetsflöde för skalbar isolering av elbilar från olika bakterier presenteras för att underlätta standardisering av EV-forskning.

Tags

Biologi utgåva 176
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter