Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Inokulasjonsstrategier for å infisere planterøtter med jordbårne mikroorganismer
 
Click here for the English version

Inokulasjonsstrategier for å infisere planterøtter med jordbårne mikroorganismer

Article DOI: 10.3791/63446-v 08:16 min March 1st, 2022
March 1st, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen presenterer en detaljert oppsummering av strategier for å inokulere planterøtter med jordbårne mikrober. Eksemplifisert for sopp Verticillium longisporum og Verticillium dahliae, er tre forskjellige rotinfeksjonssystemer beskrevet. Potensielle anvendelser og mulige nedstrømsanalyser fremheves, og fordeler eller ulemper diskuteres for hvert system.

Tags

Denne måneden i JoVE utgave 181
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter