Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Spänningsmätare Tether Probes för kvantifiering av tillväxtfaktormedierad integrinmekanik och vidhäftning
 
Click here for the English version

Spänningsmätare Tether Probes för kvantifiering av tillväxtfaktormedierad integrinmekanik och vidhäftning

Article DOI: 10.3791/63529-v 09:56 min February 11th, 2022
February 11th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

TGT-ytan är en innovativ plattform för att studera tillväxtfaktor-integrin-överhörning. Den flexibla sonddesignen, vidhäftningsligandens specificitet och exakt modulering av stimuleringsförhållanden möjliggör robusta kvantitativa bedömningar av EGFR-integrin-samspel. Resultaten lyfter fram EGFR som en "mekano-organisatör" som ställer in integrinmekanik, vilket påverkar fokal vidhäftningsenhet och cellspridning.

Tags

Biologi Utgåva 180 Integrinspänningssensor mekanotransduktion cellulär kraftkartläggning tillväxtfaktor-integrin överhörning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter