Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Void Spot-analyse i sanntid
 
Click here for the English version

Void Spot-analyse i sanntid

Article DOI: 10.3791/64621-v 06:39 min February 10th, 2023
February 10th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver en ny metode for å studere atferd ved tømming av mus ved å innlemme videoovervåking i den konvensjonelle tomromspotanalysen. Denne tilnærmingen gir tidsmessig, romlig og volumetrisk informasjon om tomromshendelsene og detaljer om museadferd i dagens lyse og mørke faser.

Tags

Retraksjon utgave 192 Tomromflekkanalyse Urinblære tømmingsfunksjon vannlating vannlating cystometri
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter