Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Långtidsodling av enskilda Caenorhabditis elegans på fasta medier för longitudinell fluorescensövervakning och aversiva interventioner
 
Click here for the English version

Långtidsodling av enskilda Caenorhabditis elegans på fasta medier för longitudinell fluorescensövervakning och aversiva interventioner

Article DOI: 10.3791/64682-v 07:25 min December 2nd, 2022
December 2nd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att odla isolerade enskilda nematoder på fasta medier för livslång fysiologisk parameterspårning och fluorescenskvantifiering. Detta odlingssystem inkluderar en palmitinsyrabarriär runt enmaskbrunnar för att förhindra att djur flyr, vilket möjliggör användning av aversiva ingrepp, inklusive patogena bakterier och kemiska stressfaktorer.

Tags

Indragning utgåva 190
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter