Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Undersøkelse av beige fettbiologi og metabolisme ved hjelp av CRISPR SunTag-p65-HSF1 aktiveringssystem
 
Click here for the English version

Undersøkelse av beige fettbiologi og metabolisme ved hjelp av CRISPR SunTag-p65-HSF1 aktiveringssystem

Article DOI: 10.3791/64849-v 09:52 min January 6th, 2023
January 6th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen presenterer bruk av CRISPR SunTag-p65-HSF1 (SPH) i adipocytter (AdipoSPH) som en alternativ strategi til adenoassosiert virus (AAV) for å undersøke beige fettbiologi. In vivo injeksjon av AAV-bærende sgRNA rettet mot det endogene Prdm16-genet er tilstrekkelig til å indusere beige fettutvikling og forbedre det termogene genprogrammet.

Tags

Denne måneden i JoVE utgave 191 fettvev termotilblivelse metabolisme CRISPR
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter