Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Neutrofila Extracellulär Fällor
 
Click here for the English version

Neutrofila Extracellulär Fällor: Hur att generera och visualisera dem

Article DOI: 10.3791/1724-v 14:17 min February 24th, 2010
February 24th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neutrofila Extracellulär Fällor (NET) är en viktig medfödda immunförsvaret mekanism för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, svampar och parasiter. Här beskriver vi metoder för att isolera neutrofila granulocyter från humanblod och att aktivera dem att bilda NET. Vi presenterar beredningen tekniker för att visualisera NET inom ljus-och elektronmikroskopi.

Tags

JUPITER immunologi neutrofil Granulocyt neutrofil Extracellulär Trap NET isolering immunolabeling elektronmikroskopi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter