Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metoder för att studera Lipidförändringarna i neutrofiler och efterföljande bildning av neutrofila Extracellulär Fällor
 
Click here for the English version

Metoder för att studera Lipidförändringarna i neutrofiler och efterföljande bildning av neutrofila Extracellulär Fällor

Article DOI: 10.3791/54667
March 29th, 2017

Chapters

Summary March 29th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lipider är kända för att spela en viktig roll i cellfunktioner. Här beskriver vi en metod för att bestämma lipidkompositionen av neutrofiler, med betoning på kolesterolnivån, genom att använda både HPTLC och HPLC för att få en bättre förståelse för de underliggande mekanismerna för neutrofil extracellulär fälla bildning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter