Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Encyclopedia of Experiments
Encyclopedia of Experiments: Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Drosophila Mannelijke accessoire klier dissectie

 
Click here for the English version

Drosophila Mannelijke accessoire klier dissectie: een methode om secundaire cellen te isoleren

Article

Transcript

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

- Verwijder onder een dissectiemicroscoop en in serum aangevulde media het voortplantingskanaal van elke vlieg met een tang. Verwijder eerst delen van het spijsverteringskanaal die mogelijk het voortplantingskanaal hebben begeleid. Om de accessoireklieren en het ejaculaoire kanaal te isoleren, verwijdert u de teelballen, de ejaculatoire bol en de terminalia. Was het weefsel gedurende één tot twee minuten in PBS om het serum te verwijderen. Breng het vervolgens over naar dissociatieoplossing.

Om de cellen in de klieren bloot te stellen aan de dissociatieoplossing, houdt u het midden van elke klier vast met een tang en snijdt u door de klier met een paar scherpe tangen. Verwijder het proximale deel van de klier en het ejaculatoire kanaal om het distale uiteinde van de klieren achter te laten met de zeldzame secundaire celpopulatie die verantwoordelijk is voor het afscheiden van eiwitten die betrokken zijn bij de paring. Breng ten slotte de accessoirekliertips over naar een microcentrifugebuis ter voorbereiding op de spijsvertering.

- Voordat u met de procedure begint, snijdt u en vlam rond, brede 200 microlitertips voor het hanteren van de klieren en passeert u de tipopening van meerdere 1000 microlitertips in de buurt van een vlam gedurende minder dan een seconde om de openingen te verkleinen. Sorteer vervolgens de gewijzigde uiteinden van smaller naar breder op basis van hun snelheid van aspiratie. Voor accessoire klierdissectie plaatst u 20 tot 25 mannelijke drosophila in een glazen schaal op ijs en gebruikt u een tang en een dissectiemicroscoop.

Maak het accessoireklierpaar vrij van alle andere weefsels, inclusief de teelballen en de ejaculatoire bol, en breng de accessoireklieren over naar een glazen plaat met serum aangevuld medium bij kamertemperatuur. Wanneer 20 paar accessoireklieren zijn verzameld, wast u de klieren in een schaal pbs gedurende één tot twee minuten op kamertemperatuur. Aan het einde van de was breng de klieren over naar vers bereide dissociatieoplossing en gebruik een scherpe tang onder een ontledende microscoop om stevig te knijpen.

Snijd met behulp van een tweede paar tangen het weefsel met de scherpe punt om het proximale gebied van de accessoireklier en het ejaculatoire kanaal te scheiden van het deel van de klier dat secundaire cellen bevat. Gebruik vervolgens een pre-natte vlam afgerond breed 200 microliter pipetpunt om de klieren over te brengen naar een buis van 1,5 milliliter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter