Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Binoküler Rekabeti nasıl oluşturun ve kullanın
 
Click here for the English version

Binoküler Rekabeti nasıl oluşturun ve kullanın

Article doi: 10.3791/2030
November 10th, 2010

Summary November 10th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gözleri aynı yerde farklı görüntüleri ile sunulmaktadır Binoküler rekabet oluşur: bir görüntü hakim, diğer bastırılır ve periyodik hakimiyeti dönüşümlü. Rekabeti algısal seçimi ve görsel farkındalık araştırmak için yararlıdır. İşte biz, binoküler rekabet uyaranlara yaratmak ve kullanmak için çok kolay yöntemler açıklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter