Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Bedömning av Cerebral Lateralization hos barn med hjälp av funktionell Transkraniell Doppler ultraljud (fTCD)
 
Click here for the English version

Bedömning av Cerebral Lateralization hos barn med hjälp av funktionell Transkraniell Doppler ultraljud (fTCD)

Article DOI: 10.3791/2161-v 07:44 min September 27th, 2010
September 27th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Funktionell transkraniell dopplerundersökning (fTCD) är en enkel och icke-invasiv ultraljud teknik som kan användas för att bedöma lateralization av kognitiva funktioner, särskilt språk och är lämplig för användning med barn.

Tags

Neurovetenskap 43 funktionella transkraniell Doppler ultraljud cerebral lateralization språk barn
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter