Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kolonibildande Cell (CFC)-analys för mänskliga hematopoetiska celler
 
Click here for the English version

Kolonibildande Cell (CFC)-analys för mänskliga hematopoetiska celler

Article DOI: 10.3791/2195 11:30 min
December 18th, 2010

Chapters

Summary December 18th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den kolonibildande celler (CFC)-analysen är ett in vitro test där hematopoetiska stamceller bildar kolonier i ett halvfast medium. En kombination av koloni morfologi, cellmorfologin och flödescytometri används för att bedöma möjligheten för stamceller att föröka sig och skilja längs olika hematopoetiska linjerna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter