Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvantitativ hög kapacitet encelliga cytotoxicitetsanalys för T-celler
 
Click here for the English version

Kvantitativ hög kapacitet encelliga cytotoxicitetsanalys för T-celler

Article DOI: 10.3791/50058
February 2nd, 2013

Chapters

Summary February 2nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en encellig hög genomströmning analys för att mäta cytotoxicitet hos T-celler när de inkuberas med tumörmålceller. Denna metod använder en tät, elastomer matris av sub-nanoliter brunnar (~ 100.000 brunnar / grupp) att rumsligt begränsa de T-celler och målceller vid definierade förhållanden och är kopplad till fluorescensmikroskopi för att övervaka effektor-mål konjugering och efterföljande apoptos.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter