Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Att förutsäga effektiviteten i reproduktionsnivån strategi Använda matematiska modeller
 
Click here for the English version

Att förutsäga effektiviteten i reproduktionsnivån strategi Använda matematiska modeller

Article DOI: 10.3791/227
July 4th, 2007

Chapters

Summary July 4th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Charles Taylor och John Marshall förklara nyttan av matematisk modellering för att utvärdera effektiviteten i reproduktionsnivån strategi. Insikt ges i hur beräkningsmodeller kan ge information om populationsdynamik myggor och spridningen av överförbara element genom A. gambiae underarter. De etiska överväganden om utsättning av genetiskt modifierade myggor i naturen diskuteras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter